PVC vrata - Linija "Vizual"

U svim modelima panela linije "Vizual" aplikacija je obostrana i u ravnini PVC panela zbog specifičnog načina izrade. Stakla koja na kraju oznake imaju slovo M označavaju pjeskareno zrcalo ("mirror").

Model CH

HNS-B-CH-DPM-5

HO-B-CH-DPB-5

HSG-B-CH-DPJ-5

HSG-B-CH-DPL-5

HSG-B-CH-MK-5

HSG-B-CH-ML-5

Model DK

HAG-B-DK-DPB-4

HBO-B-DK-PLM-4

HSG-B-DK-ML-4

HSG-B-DK-PKF-4

HSG-B-DK-PLM-4

HSG-B-DK-POK-4

HSG-B-DK-PUM-4

Model FR

HSG-B-FR-MK

HSG-B-FR-PFB

HSG-B-FR-POM

HZG-B-FR-PKB

HZH-B-FR-POB

Model IT

HPH-B-IT-POB

HSG-B-IT-ML

HSG-B-IT-PBB

HSG-B-IT-PLM

HSG-B-IT-PMB

HZG-B-IT-SPS

Model HU

HSA-B-HU-PLF-4

HSG-B-HU-DPB-4

HSG-B-HU-PCM-4

HSG-B-HU-PJ-4

HSG-B-HU-PMB-4

HSG-B-HU-PMO-4

HZG-B-HU-MK-4

Model NL

HRH-B-NL-SPL-3

HSG-B-NL-PCF-3

HSG-B-NL-PLF-3

HSG-B-NL-PKM-3

HSG-B-NL-PTB-3

HSG-B-HU-PMO-4

Polupaneli Vizual

HSG-B-FR-ML
+ P-HSG-B-FR-ML