PVC vrata - Linija "Premium"

Liniju "Premium" karakteriziraju paneli blago naglašene i decentne bordure, čistih ravnih linija, a paneli su dostupni sa ili bez dekorativnih PVC aplikacija u boji.

Model Ana - 900 x 2100 mm

ANA-PFO-2

BO-ANA-SPS-2

INOX O-ANA-TOK-2

INOX V-ANA-XKS-2

PV-ANA-PMP-2

SV-ANA-TOK-2

SV-ANA-TOP-2

Model Dea - 900 x 2100 mm

CV-DEA-PTB

INOX O-DEA-FKS

INOX V-DEA-PPD

PV-DEA-PPD

RH-SV-DEA-XLP

SV-DEA-FKS

SV-DEA-SPS

Model Eva - 900 x 2100 mm

EVA-SPS-4

INOX O-EVA-TOP-4

INOX V-EVA-XKS-4

M-EVA-FKS-4

SV-EVA-DPB-4

SV-EVA-TOP-4

ZV-EVA-ML-4

Model Flo - 900 x 2100 mm

CV-FLO-POT-3

INOX O-FLO-ML-3

INOX V-FLO-PLO-3

SV-FLO-PVO-3

ZV-FLO-PLL-3

Model Lea - 900 x 2100 mm

INOX V-LEA-PTO-4

INOX O-LEA-SPV-4

RH-SV-LEA-SPV-4

SV-LEA-ML-4

SV-LEA-PFO-4

SV-LEA-PTF-4

Model Rea - 900 x 2100 mm

CV-REA-PFO-2

INOX V-REA-PFK-2

INOX O-REA-TOP-2

PV-REA-SPL-2

SV-REA-TOK-2

SV-REA-TOP-2

SW-REA-PTF-2

Model Tea - 900 x 2100 mm

INOX V-TEA-FKS-3

INOX O-TEA-MK-3

INOX V-TEA-ML-3

SV-TEA-TOP-3

TEA-PLO-3

ZV-TEA-XLP-3

CA-TEA-SPB-3

Model Ela - 900 x 1920 mm

CV-ELA-SPS-3

ELA-ML-3

ELA-SPO-3

INOX V-ELA-MK-3

ZH-ELA-TOP-3

Model Iva - 900 x 1920 mm

INOX V-IVA-FKS

INOX O-IVA-TOP

IVA-SPS

O-IVA-FKS

SV-IVA-PFO

ZV-IVA-ML

Polupaneli Premium

INOX V-ELA-TOK-3
+ P-MIA-TOK-3

SV-ANA-ML-2
+ P-SV-PIA-ML

SV-DEA-ML
+ P-SV-PIA-ML

SV-IVA-PKB
+ P-PIA-PKB

SV-LEA-ML-4
+ P-SV-KIA-ML

SV-REA-POT-2
+ P-SV-KIA-POT

SV-TEA-FKS-3
+ P-MIA-FKS-3