PVC vrata - Linija "Classic"

Linija "Classic" je osnovna i najzastupljenija linija u našoj ponudi. Odlikuju se tradicionalnim dizajnom, stilski se uklapa u sva klasična pročelja. Većina modela ima odgovarajuće polupanele. Pogledajte sve modele u ovoj liniji - kliknite na sliku za njeno uvećanje:

Model Bosut (BO) - 900 x 1920 mm

BO-AB-1

BO-FB-FO-3

BO-DK-3

BO-DK-SL-3

BO-VFC-3

ZH-BO-SS-2

Model Cerna (CN) - 900 x 1920 mm

CN-AB-M

CN-MK-V

CN-DK-GL-M

CN-VFC-V

CN-VFP-M

CN-VP-V

ZH-CN-DK-GL-M

Model Cerić (CR) - 900 x 1920 mm

CR-FB-FO-3

CR-DK-3

CR-DK-BL-3

CR-VC-3

CR-VFP-3

Model Ilok (IL) - 900 x 1920 mm

IL-FB-FK

IL-FP-LR

IL-DK

IL-CB-SL

ZH-IL-AS-GL

Model Kanovci (KA) - 900 x 1920 mm

KA-AS-GL-6

KA-DM-BL-6

KA-FAC-6

KA-DK-6

KA-VFB-6

KA-VP-6

Model Komletinci (KO) - 900 x 1920 mm

KO-AB-BL-V

KO-FP-GG-V

KO-PJ-M

KO-DK-BL-V

KO-TS-V

KO-VFC-V

Model Lipovac (LI) - 900 x 1920 mm

LI-AB-V3

LI-DM-5

LI-FP-LR-V3

LI-DK-GL-V3

LI-DK-SL-V3

LI-VFC-V3

Model Nuštar (NU) - 900 x 1920 mm

NU-ČS-GL-6

NU-DM-6

NU-FP-GG-6

NU-P

NU-DK-6

NU-VC-6

VNU-VFB-6.

Model Otok (OT) - 900 x 1920 mm

OT-FB-FC

OT-PZM

OT-DK-BL

OT-TS

OT-VFZ

Model Slavonija (SL) - 900 x 1920 mm

SL-AB-SL-8

SL-FAP-8

SL-FP-GG-8

SL-DK-8

SL-VC-8

SL-VFZ-8

Model Sopot (SO) - 900 x 1920 mm

SO-AB-3

SO-DM-BL-3

SO-FB-FK-3

SO-DK-GL-3

SO-VZ-3

Model Tovarnik (TO) - 900 x 1920 mm

TO-AB-BL-M

TO-AB-SL-V

TO-ČB-BL-V

TO-DM-M

TO-PJ-M

TO-DK-GL-M

TO-VFC-V

TO-VP-V

Model Vinkovci (VK) - 900 x 1920 mm

VK-AB-BL-M

VK-AB-SL-V

VK-FB-FO-V

VK-DK-V

VK-VP-V

M-VK-FAC-M

Model Vukovar (VU) - 900 x 1920 mm

VU-VFC-2

VU-FB-FK-2

VU-ML-2

VU-VO-2

Model Zalužje (ZA) - 900 x 1920 mm

ZA-AS-4

ZA-DM-M3

ZA-FAB-V3

ZA-PJ-SL-V1

ZH-ZA-DK-4

Model Županja (ŽU) - 900 x 1920 mm

ŽU-AB-BL-M

ŽU-ČB-SL-V

ŽU-ČS-GL-M

ŽU-DK-V

ŽU-VFB-V

Model Antin (AN) - 900 x 2100 mm

AN-ČB-2

AN-FB-FO-2

AN-FZ-LR-2

AN-DK-BL-1

AN-VFZ-2

Model Dukat (DU) - 900 x 2100 mm

DU-DUV-V

DU-FB-FP-V

DU-DK-GL-M

DU-TS-V

DU-VP-V

ZH-DU-PTB-V

Model Ivankovo (IV) - 900 x 2100 mm

IV-DM-BL

IV-FAB

IV-FB-FC

IV-FZ-TK

IV-DK

Model Jankovci (JA) - 900 x 2100 mm

JA-FB-FO-3

JA-DK-3

JA-DK-BL-1

JA-VFC-3

JA-VP-3

Model Marinci (MA) - 900 x 2100 mm

MA-DM-3

MA-FAP-3

MA-FB-FP-3

MA-FZ-LR-3

MA-SS-GL-3

MA-VZ-3

Model Mikanovci (MI) - 900 x 2100 mm

MI-FAB-2

MI-FB-FC-2

MI-DK-2

MI-DK-BL-2

MI-TS-2

Model Privlaka (PR) - 900 x 2100 mm

PR-AB-SL-7

PR-DM-BL-7

PR-FAP-5

PR-FB-FK-3

PR-FZ-LR-5

PR-ML-7

PR-VFC-5

Polupaneli Classic

AN-VC-2 + P-AN-VC-2

CR-ČB-GL-3 + P-CR-ČB-GL-2

CR-DK-BL-3 + P-CR-DK-BL-2

IL-ML + P-IL-ML

KA-FP-GG-6 + P-KA-FP-GG-3

MI-AB-SL-2 + P-MI-AB-SL

PR-ČB-GL-7 + P-PR-ČB-GL-4

SL-ČB-GL-8 + P-SL-ČB-GL-4

SO-AB-SL-3 + P-SO-AB-SL-2

TO-DK-V + P-IL-DK

VK-DM-SL-V + P-VU-DM-SL-1

VU-DM-GL-2 + P-VU-DM-GL-1

ŽU-PJ-V + P-IL-PJ